Danh hiệu cho kỹ sư

Link: Engineer.DanhHieu.com

Danh hiệu Kỹ sư học việc pre.engineer.vn

Cách phong danh hiệu

Nếu bạn có Ename là YourEname.ename.vn và được phong danh hiệu pre.engineer.vn thì bạn sẽ có thêm một tên miền YourEname.pre.engineer.vn trỏ thêm lên website của mình để sử dụng đồng thời. 

Danh hiệu này phong cho ai?

Danh hiệu này được phong theo cách Phong.danhhieu.com dành cho bất kỳ người nào có Ename tentuoi.com muốn tham gia vào Engineer.vn với vai trò một kỹ sư học việc không giới hạn về độ tuổi và quốc tịch.